Вятърни турбини

Други Връзки


Световната организация, със седалище в Брюксел: www.gwec.net

Европейска организация за вятърна енергия: www.ewea.org

Американски организации и асоциации: www.awea.org; www.nrel.gov; www.nationalwind.org

ЕС инвестира годишно огромни средства в наука, включително възообновяеми източници, които трудно се усвояват и дори се финансират държави извън ЕС: cordis.europa.eu

Пример на инвестиция, с немски перфекционизъм: youtube.com

Организацията на държавата "чудо" в тази област - Дания www.windpower.org

Актуални цени за тока на ДКЕВР
Природен газ в България
Слънчева енергия и PV панели